วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข้อดีของโปรแกรม Macromedia Captivate

ThaiTestOnline dotcom  /  at  04:59  /  No comments
 ใช้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ระดับใดก็สามารถสร้างสื่อการสอนและการนำเสนอแบบโต้ตอบกับ ผู้ใช้ได้ไม่ยาก โดยไม่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะด้านเขียนโปรแกรมหรือการสร้างมัลติมีเดียมาก่อน
1.  แก้ไขง่าย โดยปกติแล้ว ซอฟต์แวร์สร้างสื่อการสอน โดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้วิธีจับภาพ หน้าจอจะมีปัญหาในการแก้ไข เช่น เมื่อสาธิตผิดพลาด หรือ บันทึกเสียงผิด ก็จะต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด แต่โปรแกรม Macromedia Captivate สามารถให้ผู้สร้างสื่อการสอนแก้ไขแต่ละส่วน แยกเป็นอิสระต่อกัน สามารถแก้ไขเป็นช่วงย่อย ๆ โดยไม่ต้องบันทึกใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยัง สามารถปรับเวลาแต่ละช่วงให้สั้นยาวอย่างเหมาะสมได้ในภายหลัง ซึ่งมีความยืดหยุ่นอย่างมาก
2.  มีประสิทธิภาพ โปรแกรม Macromedia Captivate สามารถสร้างสื่อการสอนที่ทำให้ผู้เรียน รู้สึกเหมือนอยู่ในห้องเรียน เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนง่าย และสามารถใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ เนื่องจากผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียน ระยะเวลาเรียน การโต้ตอบในห้องเรียนเสมือนได้เป็นอย่างดี
3.  ลดต้นทุนการฝึกอบรม เนื่องจากการผลิตสื่อจากโปรแกรมนี้สร้างความรู้สึกเหมือนเข้า ห้องเรียนจริง และสามารถนำไปใช้ซ้ำได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการอบรมได้เป็นอย่างดี
4.  ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ทันที สามารถนำไฟล์ที่ได้แปลงออกไปใช้กับโปรแกรมยอด นิยมต่าง ๆ เช่น Macromedia Flash, Director หรือ Authorware ได้ หรืออาจนำไปใช้แยกโดยอิสระก็ได้เช่นกัน
5.  นำไปใช้ได้ในหลายสื่อ การสร้างงานจาก Macromedia Captivate เพียงครั้งเดียวสามารถ นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อได้ทุกประเภท ไปว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ผ่าน Microsoft Word หรือนำเสนอมัลติมีเดียบนเว็บแบบ Flash สร้างไฟล์วิดีโอ หรือแม้กระทั่งเป็นสื่อการสอนในซีดีที่สามารถ ทำงานเป็นเอกเทศ

6.  สนับสนุนมาตรฐาน E-learning – สนับสนุนมาตรฐาน SCORM 2004, SCORM 1.2 และ AICC ซึ่งนำไปใช้รวมกับระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS – Learning Management System) อื่น ๆได้ เช่น Moodle หรือ Macromedia Breeze
7.  สร้างแบบทดสอบได้ในตัว เมื่อจบบทเรียนแต่ละบท ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบวัดผล ผู้เรียนว่าบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ นอกจากนี้ยังประเมินคะแนนให้ด้วย โดยไม่ต้องใช้ความรู้ด้านเขียนโปรแกรม

Share
Posted in: , , Posted on: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2013 บริการออกแบบจัดทำสื่อการสอน ด้วย Captivate. WP Theme-junkie converted by BloggerTheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.